Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 

Regulamin

 

Ogólne zasady korzystania z Biblioteki

 

 

 1. ♦ czytelnik chcący po raz pierwszy wypożyczyć książkę musi mieć ze sobą dowód osobisty lub legitymację szkolną/studencką;
 2. ♦ po zapoznaniu się z regulaminem  wypożyczalni  podpisuje kartę zapisu-  zobowiązanie do przestrzegania zasad regulaminu oraz otrzymuje kartę biblioteczną ważną do końca roku kalendarzowego. Ważność karty na kolejny rok można przedłużyć;
 3. ♦ za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni;
 4. ♦ można wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres  4 tygodni;
 5. ♦ na życzenie czytelnika Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników , prolongatę daty zwrotu  książki  można zgłosić telefonicznie;
 6. ♦ Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje;
 7. ♦ za przekroczenie terminu wypożyczenia  czytelnik płaci karę w wysokości 1 zł od książki za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu;
 8. ♦ do obowiązków wypożyczającego należy:
  1. ♦ terminowy zwrot lub prolongowanie daty zwrotu książek,
  2. ♦ poszanowanie materiałów bibliotecznych będących własnością instytucji  kultury utrzymywanej z środków publicznych,
  3. ♦ zgłoszenie  bibliotekarzowi przed wypożyczeniem wszelkich zauważonych  uszkodzeń, skreśleń
 9. ♦ za  szkody wynikłe z zagubienia , uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki Biblioteka pobiera ekwiwalent pieniężny;
 10. ♦ wysokość   ekwiwalentu ustala pracownik wypożyczalni  i jest uzależniony od  stopnia uszkodzenia i aktualnej wartości rynkowej książki;
 11. ♦ czytelnik  może w zamian za zagubioną  lub zniszczoną książkę odkupić to samo lub nowsze wydanie książki. Biblioteka może przyjąć inną książkę w zamian za zagubioną (np. tę, której brakuje w zbiorach);
 12. ♦ Biblioteka  wysyła  m o n i t y  do czytelników przetrzymujących materiały  biblioteczne;
 13. ♦ koszty wysłanych  upomnień w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik;
 14. ♦ jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia ich zwrotu lub uiszczenia należnych  opłat, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie dochodzi swych roszczeń   w oparciu o właściwe przepisy prawa. Biblioteka może do tych czynności  upoważnić wyspecjalizowaną firmę windykacyjną.
 
# Design by : Place your Website.