Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 

Regulamin

 

Ogólne zasady korzystania z Biblioteki

 

 

 1. ♦ czytelnik chcący po raz pierwszy wypożyczyć książkę musi mieć ze sobą dowód osobisty lub legitymację szkolną/studencką;
 2. ♦ po zapoznaniu się z regulaminem  wypożyczalni  podpisuje kartę zapisu-  zobowiązanie do przestrzegania zasad regulaminu oraz otrzymuje kartę biblioteczną ważną do końca roku kalendarzowego. Ważność karty na kolejny rok można przedłużyć;
 3. ♦ za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni;
 4. ♦ można wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres  4 tygodni;
 5. ♦ na życzenie czytelnika Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników , prolongatę daty zwrotu  książki  można zgłosić telefonicznie;
 6. ♦ Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje;
 7. ♦ za przekroczenie terminu wypożyczenia  czytelnik płaci karę w wysokości 1 zł od książki za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu;
 8. ♦ do obowiązków wypożyczającego należy:
  1. ♦ terminowy zwrot lub prolongowanie daty zwrotu książek,
  2. ♦ poszanowanie materiałów bibliotecznych będących własnością instytucji  kultury utrzymywanej z środków publicznych,
  3. ♦ zgłoszenie  bibliotekarzowi przed wypożyczeniem wszelkich zauważonych  uszkodzeń, skreśleń
 9. ♦ za  szkody wynikłe z zagubienia , uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki Biblioteka pobiera ekwiwalent pieniężny;
 10. ♦ wysokość   ekwiwalentu ustala pracownik wypożyczalni  i jest uzależniony od  stopnia uszkodzenia i aktualnej wartości rynkowej książki;
 11. ♦ czytelnik  może w zamian za zagubioną  lub zniszczoną książkę odkupić to samo lub nowsze wydanie książki. Biblioteka może przyjąć inną książkę w zamian za zagubioną (np. tę, której brakuje w zbiorach);
 12. ♦ Biblioteka  wysyła  m o n i t y  do czytelników przetrzymujących materiały  biblioteczne;
 13. ♦ koszty wysłanych  upomnień w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik;
 14. ♦ jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia ich zwrotu lub uiszczenia należnych  opłat, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie dochodzi swych roszczeń   w oparciu o właściwe przepisy prawa. Biblioteka może do tych czynności  upoważnić wyspecjalizowaną firmę windykacyjną.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę  Publiczną w Jędrzejowie

 

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie, ul.11 Listopada 33d , 28-300 Jędrzejów.

 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

( t. j. Dz.U. z 2018 r poz.1000)

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt poprzez e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizowania uprawnień oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574), w tym do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, tj. udostępniania materiałów bibliotecznych, wypożyczania książek, czasopism i innych dokumentów poza Bibliotekę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda czytelnika na przetwarzanie danych osobowych,
b) fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty ostatniego zwrotu przez czytelnika materiałów bibliotecznych lub korzystania z usług Biblioteki albo uregulowania należności pieniężnych - w zależności od tego, co nastąpi najpóźniej.

Czytelnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czytelnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytelnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, co stanowi warunek zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

Dane osobowe czytelników nie będą poddawane profilowaniu.

Dane osobowe czytelników przetwarzane są  w sposób tradycyjny

 
# Design by : Place your Website.